0
Informacje dla osób pobierających żywność z programu FEAD

Informujemy, że każda osoba pobierająca żywność z programu operacyjnego FEAD zobowiązana jest do włączenia się do społeczeństwa poprzez udział w organizowanych spotkaniach, warsztatach, terapii lub w organizacji imprez charytatywnych oraz pomocy w zbiórkach żywności itp.

W najbliższym czasie Fundacja SFL organizuje trzy warsztaty:

– warsztaty dietetyczne – w dniu 01.12.2015r. o godz. 16.30

– warsztaty kulinarne – w dniu 02.12.2015r .o godz. 16.30

– warsztaty finansowe – w dniu 12.12.2015r. o godz. 11.00

Wszystkie te warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na zapisy zapraszamy do siedziby Fundacji (ul. Pl. Kościuszki 9) lub pod numerem telefonu 85-711-57-00

Żywność pochodząca z programu operacyjnego FEAD będzie wydawana w dniu 09.12.2015r. (po raz ostatni w tym roku)

Brak możliwości komentowania