0
Nabór wniosków do funduszy stypendialnych

Informacja dla tego rocznych maturzystów

Po raz kolejny Fundacji SFL uczestnicząca w programie Równe Szanse z Fundacji im. Stefana Batorego ogłasza nabór wniosków do Funduszy stypendialnych:
Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im.im. J. i J. Putka oraz Im. Iwony Winiarskiej FeleszkoTermin składania wniosków dla tegorocznych maturzystów 1 CZERWCA 2016.
Ponadto w Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko podwyższono stypendia na I rok do 700 zł/mies., a na II rok do 600 zł/mies.
Szczegóły (aktualny regulamin i formularz wniosku):
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia/regulamin_funduszu_im_iwony_winiarskiejfeleszko

W Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka zaś zrezygnowano z kwoty określającej dochód w rodzinie kandydata.
Szczegóły (aktualny regulamin i formularz wniosku):
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/rozwin_skrzydla/zasady_ubiegania_sie_o_stypendia_1/regulamin_funduszu_rozwin_skrzydla_im_j_i_j_putka

Mamy nadzieję, że powyższe zmiany zachęcą tegorocznych maturzystów do składania wniosków ww. Funduszach. Bardzo prosimy o rozpropagowanie informacji o stypendiach wśród Państwa maturzystów, ja ze swojej strony obiecuję, że na wiosnę będę jeszcze przypominała o terminach, prosząc jednocześnie o rekomendacje kandydatów.

Brak możliwości komentowania