0
Dziękujemy Fundacji Muszkieterów!

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy wyrazić gorące i serdeczne podziękowania Fundacji Muszkieterów BRICO MARCHE za przekazaną darowiznę w kwocie 3500zł.
Za otrzymaną dotację zostały zakupione krzesła i sprzęt kuchenny do Świetlic Środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”.
Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże nam w dalszym rozwoju.
Dziękujemy za życzliwość i ofiarność.
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji SFL
oraz
dzieci ze świetlic
„Koniczynka” i „Stokrotka”

Brak możliwości komentowania