0
Cele nowego projektu V4

Zmieni się postawa społeczności sokólskiej, zwłaszcza członków Rady Fundacji i samorządu wobec filantropii lokalnej.

Zostanie powołana rada fundacji składająca sie z min. 10 osób, do której wejdzie min. dwóch przedstawicieli nowowybranego samorządu, min. dwóch przedstawicieli biznesu, min. jeden przedstawiciel wolontariatu młodzieżowego.

Nastąpi integracja Rady z młodzieżowymi wolontariuszami.

Członkowie Rady utworzą sami min. cztery imienne stypendia prywatne i przekonają min. cztery firmy do utworzenia czterech funduszy wieczystych.

Wzrośnie wysokość środków pozyskiwnych od darczyńców indywidualnych i firm poprzez 1 % podatku, zbiórki publiczne, zaangażowania biznesu, wspólną organizacje imprez charytatywnych – długoterminowo o 15-20% w stosunku do roku 2014.

Około 40 osób weźmie udział w warszatach na temat pozyskiwania środków, współpracy z biznesem i zachowań interpersonalnych.

Zostaną nawiązane kontakty z  radnymi i wolontariuszami innych organizacji w woj. Podlaskim, przez wizytę studyjna, z wykorzystaniem dobrych praktyk w rozwijaniu filantropii lokalnej.

Będzie fachowo prowadzona strona internetowa Fundacji SFL.

Fundacja będzie bardziej rozpoznawalna i wzbudzi jeszcze większe zaufanie społeczne.

Brak możliwości komentowania