0
Wielkanocna zbiórka żywności

W dniach 11-12 marca 2016 r. w 16 sokólskich sklepach odbyła się „Wielkanocna Zbiórka Żywności”. Wzięło w niej udział około 140 wolontariuszy, którzy zachęcali mieszkańców do hojności i ofiarności.

W trakcie tegorocznej zbiórki zebrano 2299,13 kg żywności. W koszach znalazły się głównie:

mąka – 767 kg; makaron, ryż, kasza – 591,7 kg; olej – 359 L; cukier – 318 kg; konserwy mięsne –

89,46 kg. Zebrana żywność zostanie przekazana, w formie paczek, najuboższym uczniom

sokólskich szkół, wytypowanym przez pedagogów oraz przeznaczona na dożywianie

podopiecznych świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”.

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w zbiórkę, w

szczególności: mieszkańcom Sokółki, Pani Burmistrz oraz Panu Dyrektorowi OSiR w Sokółce,

kierowcom pomagającym przy zwożeniu żywności oraz wolontariuszom.

Brak możliwości komentowania