0
Informacja o szkoleniu DL 2016 z dnia 16 maja.

W dniu 16 maja 2016 r. odbyło się szkolenie z pisania wniosków z programu Działaj

Lokalnie IX 2016. W szkoleniu brało udział 15 osób. Wszyscy obecni na szkoleniu zadeklarowali

udział w programie. Wnioski można składać on-line poprzez generator wniosków do dnia 30 maja

2016 r. Ośrodek Działaj Lokalnie w Sokółce zebrał środki w kwocie 56 tys. zł. Na rok bieżący

zostanie przyznanych około 15 dotacji dla organizacji z 5 gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka,

Korycin, Szudziałowo i Nowy Dwór.