0
GRANTY NA PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE -PO RAZ 13 ROZDANE!

W dniu 7 czerwca 2016 r. Komisja Grantowa rozpatrzyła wnioski programu
Działaj Lokalnie IX 2016.

Na konkurs z 5 gmin powiatu sokólskiego wpłynęły 24 wnioski. Wartość złożonych projektów wyniosła 168 706 zł. Środki na Program Działaj Lokalnie IX 2016 pochodzą z:
Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

  • 50 000 zł w tym na granty 27 000 zł
  • Urząd Miejski w Sokółce- 15 000 zł, w tym na granty 14 000 zł
  • Urząd Miejski Dąbrowa- 5 000 zł, w tym na granty 4 500 zł
  • Urząd Gminy Korycin- 5 000 zł, w tym na granty 4 500 zł
  • Urząd Gminy Szudziałowo – 2 000 zł, w tym na granty 2 000 zł
  • Urząd Gminy Nowy Dwór- 2 000 zł, w tym na granty 2 000 zł
  • Fundacja SFL (zbiórki i 1 %)- 2 000 zł w tym na granty 2 000 zł

Na podstawie wykazu ocen, sporządzonych przez członków Komisji, sporządzono listę rankingową z propozycją dotacji. Lista przyznanych dotacji, zatwierdzona przez Zarząd Fundacji przedstawia się jak niżej:

Zestawienie wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie IX”2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” we współpracy z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Sokółka i Nowy Dwór

Brak możliwości komentowania