0
Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia na rok szkolny/akademicki 2016/2017

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2017/2018, w ramach następujących programów:

  1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego – Lokalne Programy Stypendialne „Równe szanse”, Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”:

dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych, planujemy przyznać 13 stypendiów
po 100 zł/m-c,

14 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – stypendium po 150 zł/m-c.

  1. Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 500 $ USD. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym
    i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c oraz około 16 stypendiów dla studentów, płatnych po 340 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1700 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

 

Wnioski on-line należy składać od 25 lipca 2016 r. do 5 września 2016 r.
Formularze będą aktywne na stronie
http://www.formularze.ffl.org.pl
Należy wskazać organizacje Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

 

UWAGA!

Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne.

Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:

– PRYMUS – dla uczniów od II klasy szkół gimnazjalnych po 100 zł/m-c,

                       – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł/m-c.

– STYPENDIA POMOSTOWE – dopłata po 125 zł/mc lub 45 zł (stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości 500 zł/mc – dla 5 studentów).

 

 

Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl


pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9 w Sokółce

Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów