0
KONKURS NA IMIENNE STYPENDIUM LILI I MACIEJA ASANOWICZ

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków do stypendium imienia Lili i Macieja Asanowicz.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie Gimnazjum z Sokółki, zamieszkali w gminie Sokółka, pochodzący z ubogich, wielodzietnych rodzin. Głównym kryterium przyznania stypendium będzie niski dochód na 1 osobę w rodzinie oraz średnia ocen poniżej wymaganej do stypendium „Prymus” (średnia poniżej 4,5). Na stypendium darczyńca przeznacza kwotę 1 000 zł. Stypendium będzie wypłacone w miesięcznych ratach po 100 zł. Od września 2016 do czerwca 2017r.

Wzór wniosku na stypendium można otrzymać w siedzibie Fundacji SFL. – ul. Pl. Kościuszki 9

Termin składania wniosków upływa 5 września 2016r.

Brak możliwości komentowania