0
Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” – jako partner lokalny Programu (OPL) Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 Unii Europejskiej w dniu 23 sierpnia 2016 roku podpisała umowę ze Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach jako Partnerem o zasięgu terytorialnym (OPR) na dystrybucję żywności od 23 sierpnia do 30 maja 2017r.
Pierwszą dostawę żywności planujemy we wtorek 6.IX.2016r. Osoby pragnące otrzymać żywność z gminy Sokółka, spełniające kryteria programu tj.
– dochód na 1 osobę samotną nie przekraczający 951zł
– dochód na 1 osobę w rodzinie nieprzekraczający 771zł
powinny uzyskać skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Pierwszeństwo
w otrzymaniu skierowania mają rodziny wielodzietne, rodzice dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, osoby udzielające się w pracach społecznie użytecznych np. pomoc
w rozładunku, udział w szkoleniach na temat zdrowego odżywiania, udział w akcjach charytatywnych: zbiórki żywności, itp.
Nie będzie wydawana żywność osobom nietrzeźwym, nie podejmującym leczenia, marnotrawiącym żywność.
Na 1 osobę przysługiwać będą następujące produkty:
– makaron jajeczny 5 kg,
– ryż biały 5 kg,
– herbatniki 2 kg,
– mleko UHT 9 l,
– groszek z marchewką 3,20 kg,
– fasola biała 3,20 kg,
– koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
– powidła śliwkowe 1,20 g,
– gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 g,
– filet z makreli w oleju 1,36 kg,
– szynka drobiowa 2,70 kg,
– cukier biały 4 kg,
– olej rzepakowy 4 l,

Razem 46,19kg na cały okres.

Brak możliwości komentowania