0
Ogłoszenie!

W dniu Święta Niepodległości 11.11.2016r. wolontariusze „Sokólskiego Funduszu Lokalnego”, będą zbierać w obrębie Kościoła Świętego Antoniego i Cerkwi Prawosławnej oraz na ulicach Sokółki w godzinach 9.00- 13.00 datki do puszek na Fundusze Stypendialne dla zdolnych
i niezamożnych uczniów i studentów z gminy Sokółka. Dzięki ofiarności społeczeństwa, w ciągu

17 lat Fundacja „SFL” przyznała
          934  stypendia o wartości  1.345.800,00 zł  . W bieżącym roku zostało przyznanych 49 stypendiów na kwotę 114.800,00 zł.

Z góry dziękujmy za ofiarność!

Zarząd Fundacji SFL