0
Uwaga! Stypendium Kazimierza Baszko

Fundacja  SFL ogłasza konkurs na Stypendium Posła na sejm RP. im. Mieczysława Kazimierza Baszko !

O stypendium im. M.K. Baszko mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych w Gminie Sokółka ,uczący się w szkołach na terenie miasta Sokółka.

 

Warunki:

Dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczający 1400zł brutto.

Udzielanie się w pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego.

Osiągnięcia przynajmniej w jednym przedmiocie lub w dziedzinie sportowej.

Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium będzie miał uczeń/uczennica z rodziny wielodzietnej, sieroty, półsieroty.

 

Wysokość stypendium w kwocie 1500zł/ rok 2017/18

Termin składania wniosków – 12 IX 2017r.

 

Formularz do nabycia w siedzibie Fundacji SFL w godz. 10-16

Brak możliwości komentowania