0
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” bierze udział w Programie „Decydujesz, pomagamy”.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” bierze udział w Programie „Decydujesz, pomagamy”.

Nasz projekt „wypełnijMY miasto drZeWAMI !” znalazł się w gronie wysoko ocenionych wniosków i zyskał uznanie ekspertów oraz Komisji Grantowej. Projekt przechodzi zatem do etapu głosowania, które rozpoczyna się w sklepach Tesco już 3 października. Poprzez działania w projekcie „wypełnijMY miasto drZeWAMI !” Chcemy, aby w naszym mieście było więcej okolic wypełnionych zielenią – posadzimy drzewa i krzewy w miejscach, gdzie ich brakuje. Pomóż nam w tym, PROSIMY O TWÓJ GŁOS!