0
Podsumowanie projektu Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce ze środków FIO w Wójtowicach pt. „Razem – Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce”

W dniach 23-26 listopada 2017 r. braliśmy udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Razem…” oraz w warsztatach tworzenia strategii działań Federacji na rok 2018. Z ramienia Fundacji SFL udział wzięło czterech przedstawicieli: Prezes Fundacji SFL Maria Talarczyk, Przewodnicząca Zarządu Halina Otoka, Sekretarz Zarządu Alina Struczewska oraz Członek Rady Fundacji Adam Radkiewicz. W trakcie warsztatów utworzone zostały zespoły odpowiedzialne za rozwój poszczególnych działań Federacji:

  • zespół do spraw promocji – swój udział zgłosiła Pani Halina Otoka,
  • zespół do spraw fundraisingu,
  • zespół do spraw organizacji wydarzeń ogólnofederacyjnych – odpowiedzialna została Pani Maria Talarczyk
  • zespół ds. zasobów Federacji

Po warsztatach odwiedziliśmy wspaniały dom Pani Doroty Komarnickiej odbudowany po pożarze w Wójtowicach.

W drugim dniu spotkania odwiedziliśmy Fundusz Lokalny w Morawskiej Nowej Wsi w Czechach, gdzie zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez właścicieli winnic i winiarni współpracującymi z Funduszem Lokalnym. Uwieńczeniem wyjazdu było odwiedzenie stolicy Austrii nad pięknym Dunajem – Wiednia. Spacerkiem po Wiedniu zwiedziliśmy najważniejsze obiekty miasta, m. in. pałace i pomniku Habsburgów, Operę Wiedeńską, słynną Katedrę św. Szczepana, zjedliśmy wspaniały lunch w restauracji z tradycjami cesarstwa.

Więcej na stronie facebook Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce  https://www.facebook.com/FederacjaFL/​​​​​​​​​​​​​​​​​