0
Raport zbiórki żywności i życzenia Wielkanocne.

W dniach 16-17.03.2018 roku w 16-tu Sokólskich sklepach odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Wzięła w niej udział imponująca liczba 138 wolontariuszy – uczniów Sokólskich szkół, oraz stypendystów i wolontariuszy Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Zebrano 2 710 kg żywności. Wolontariusze spotkali się z życzliwością zarówno ze strony kierownictwa sklepów jak i ze strony kupujących. Do koszy wrzucano produkty trwałe, zebrano cukru – 779 kg, mąki i produktów mącznych – 734 kg, makaronów 568 kg oraz oleju 275 l, również zebrano ponad 300-tabliczek czekolady, które zostały przekazane do paczek , jak i dla dzieci z świetlic..
Zebrana żywność zostanie przekazana w formie paczek dla dzieci z ubogich rodzin z Gminy Sokółka oraz zostanie przeznaczona dla dzieci w dwóch świetlicach środowiskowych:”Koniczynka” i „Stokrotka.
Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce żywności, a w szczególności mieszkańcom Sokółki, wolontariuszom, Burmistrzowi Sokółki i kierownikom.

Z okazji zbliżających się Świąt składamy:

Najserdeczniejsze życzenia, szczęśliwych
i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,
zdrowia i osiągania sukcesów w realizacji planów
składają:
Rada, Zarząd,
dzieci ze świetlic środowiskowych:
„Stokrotka”, „Koniczynka”
Pracownicy Fundacji SFL

Brak możliwości komentowania