0
Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia na rok szkolny/akademicki 2018/2019

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów

 zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny/akademicki 2018/2019, w ramach następujących programów:

  1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego – Lokalne Programy Stypendialne „Równe szanse”, Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej przekazującej 1% podatku i udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”:

dla uczniów klas III gimnazjum, 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać stypendia na kwotę, w sumie 7500 zł

dla uczniów szkół średnich – planujemy przyznać stypendium na kwotę, w sumie 15 000 zł

  1. Stypendia „Sokół” ze środków The Pucilowski Foundation – kwota przeznaczona na stypendia wynosi 20 000 $ USD. Z programu mogą skorzystać uczniowie ostatniej klasy szkół średnich (przyszłoroczni maturzyści) oraz studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym
    i niestacjonarnym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planujemy przyznać około 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich po 200 zł/m-c oraz około 16 stypendiów dla studentów, płatnych po 380 zł/m-c dla studentów studiów stacjonarnych oraz w dwóch ratach po 1900 zł na jeden semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

Regulaminy Funduszy Stypendialnych Prymus i Sokół są do pobrania na stronie Fundacji SFL –

www. fundacjasfl.pl

 

Wnioski on-line należy składać od 19 lipiec 2018 r. do 07 września 2018 r.
Formularze będą aktywne na stronie
http://www.formularze.ffl.org.pl
Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

 

UWAGA!

Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne.

Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:

– PRYMUS – dla uczniów  klasy szkół gimnazjalnych po 100 zł/m-c,

                       – dla uczniów szkół średnich po 150 zł/m-c.

 

 

Informacji należy szukać na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl,
pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9 w Sokółce

Fundacja SFL informuje o możliwości zmian w ilości osób oraz wartości stypendiów

Brak możliwości komentowania