0
Konkurs „Opowiedz…” 2018

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców X edycji „Działaj Lokalnie” 2018 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2018.

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, bądź MOTYW, a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU.

Wszystkie informacje o Konkursie wraz z kartą zgłoszenia oraz regulaminem znajdują się na stronie www.fundacjasfl.pl .

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu od czerwca przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 19 października 2018 r. do godz. 16.00. Natomiast dostarczanie prac konkursowych do Fundacji ustala się na dzień 30 listopada 2018 r.

Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona, na  szczeblu lokalnym w połowie grudnia b.r. i przesłana do etapu ogólnopolskiego. Pula nagród na szczeblu lokalnym na dwa lata wynosi 960 zł, w tym na rok 2018 -480 złotych.

Osoba do kontaktu: Marta Andrukiewicz, tel.85 711 57 00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com

 

Do pobrania