0
Uwaga! Zmiana terminu zgłoszeń na stypendia „Sokół”.

Zmiana terminu zgłoszeń na stypendia „Sokół” The Pucilowski Foundation.

Zmienia się termin zgłaszania wniosków na stypendia „Sokół” dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej – zamiast do 30.09.2019r zmienia się na 09.09.2019r.
 Przypominam, że do dnia 9 września 2019r Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” przyjmuje wnioski na stypendia „PRYMUS” i imienne dla uczniów klasy 8-ej szkoły podstawowej i średnich od pierwszej do ostatniej klasy. Dla uczniów ostatniej klasy średniej oferujemy też stypendia „SOKÓŁ” z The Pucilowski Foundation. Szczegóły można znaleźć na str Prosimy o rozpropagowanie wiadomości wśród uczniów.

Brak możliwości komentowania