0
Uwaga studenci!

Uwaga Studenci

Tylko do 30 września 2019 czekamy na zgłoszenia kandydatów na stypendia Sokół The Pucilowski Foundation dla studentów studiów dziennych i zaocznych na rok akademicki 2019/20    w wysokości 3800 zł rocznie.

Szczegóły na stronie Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny

http://www.fundacjasfl.pl/…/ogloszenie-stypendia-regulaminy/www.fundacjasfl.pl

Zarząd Fundacji SFL