0
Z ostatniej chwili…

Dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka” otrzymały paczki świąteczne o wartości 50 zł przygotowane przez pracowników Fundacji dzięki środkom z „Koniczynka” i „Stokrotka”

            Fundacja SFL przygotowuje zmiany regulaminu programu Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, polegające m.in. na przeznaczeniu części środków z dotacji na granty – na wsparcie działań organizacji i grup obywatelskich w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, zgodnie z propozycją Akedemi PAFW i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

            Ogłoszenie konkursu DL nastąpi na początku maja.

Brak możliwości komentowania