0
„Działaj Lokalnie” – walcz ze skutkami pandemii!

Już nie długo rusza nabór do kolejnej edycji
Działaj Lokalnie . W związku z zaistniałą na świecie  sytuacją 
dotyczącą pandemii coronawirusa również nasz program musiał się zmienić.
Chcemy w ramach  programu „Działaj
Lokalnie” pomagać  organizacjom i
inicjatywom lokalnym w walce z negatywnymi skutkami epidemii.

W programie Działaj Lokalnie 2020 proponujemy  dwa priorytety:

 1. Niwelowanie
  skutków epidemii, poprzez wsparcie samopomocy społeczności lokalnej. Można
  zakresem objąć osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby objęte kwarantanną
  poprzez dostarczanie posiłków, zakupów, leków i organizowanie wsparcia
  psychologicznego, edukacyjnego. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być
  różne i zmieniać się w czasie.
 2. Organizacje i
  grupy  nieformalne mogą swoje działania
  dostosować do warunków panujących podczas epidemii. Liczymy na waszą
  kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to
  być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji
  społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja
  społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia,
  wykluczenie społeczne.

W ramach programu nie możemy udzielać zapomóg i przyznawać  stypendiów.

Nowy
nabór Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności rusza od 4 maja 2020r.  
Otrzymaliśmy deklaracje uczestnictwa 4 gmin: Sokółka, Dąbrowa
Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo.

„Walcz z nami ze
skutkami pandemii”
– przekaż swój 1% podatku na Działaj Lokalnie.

Wpisując KRS 0000026308, cel szczegółowy
„Działaj Lokalnie”.

Na stronie www.fundacjasfl.pl dostępny jest darmowy program e-pity, w którym możesz samodzielnie
rozliczyć i złożyć elektronicznie swój PIT.

Brak możliwości komentowania