0
The Pucilowski Foundation wspiera swoich stypendystów oraz dzieci ze świetlic środowiskowych!

 

Zarząd
The Pucilowski Foundation przeznaczył 8 tyś dolarów na zakup sprzętu
elektronicznego do zdalnego nauczania dla stypendystów oraz na wsparcie funkcjonowania
świetlic środowiskowych i Fundacji SFL.

   Dnia 04.06.2020r. w siedzibie Fundacji
„Sokólski Fundusz Lokalny” odbyło się wręczenie sprzętu elektronicznego  dla stypendystów programu stypendialnego
„Sokół”. Rozdano 8 laptopów, 5 drukarek tuszowych oraz jedną laserową o łącznej
wartości 15 830zł.  Otrzymane
wsparcie pozwoli stypendystom na poprawę jakości zdalnego nauczania.

   Doposażenie w postaci laptopów z drukarkami
oraz materiałów do zajęć otrzymały również świetlice środowiskowe „Koniczynka”
i „Stokrotka”.

Serdecznie dziękujemy  sponsorom ze USA – The Pucilowski Foundation
za okazane wsparcie!

IMG_20200604_152650332

Brak możliwości komentowania