0
Projekt „Własne ja” NOK Nowy Dwór

Plakaty, wywiad.Każda z pań, która się zgłosiła na warsztaty, otrzymała kopertę z wywiadem. Musiała ręcznie napisać odpowiedzi. Te listy czytała tylko i wyłącznie Pani Weronika Zajkowska, prowadząca zajęć. W taki sposób P.Weronika już wcześniej mogła przygotować warsztaty specjalnie pod konkretne zapotrzebowania i oczekiwania uczestniczek.

Brak możliwości komentowania