0
Projekt „Kaligrafia – pisz piórem”

Projekt „Kaligrafia – pisz piórem” Związku Tatarów Rzeczpospolitej Oddział Bohoniki (patron) oraz grupy nieformalnej  „Trzy kobiety aktywne” – rozpoczęty.

Pierwsze warsztaty odbyły się 12 września.
Projekt jest dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.