0
Projekty pod patronatem Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki

Zakończenie projektu „Kaligrafia – pisz piórem” Grupy Nieformalnej „Trzy kobiety aktywne”

pod patronatem Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki

Wizyta w Muzeum Historycznym w Białymstoku 16.10.2020

-i ostatnie działanie ZTRP O/Bohoniki z projektu „Tatarskie ślady w wielokulturowej Sokółce i okolicy”

warsztaty kulinarne przeprowadzone w Bohonikach 21.10.2020 r. z udziałem TV Białystok. Nagranie można będzie obejrzeć w programie Tatarskie wieści w listopadzie 2020

Brak możliwości komentowania