0
Projekt „Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce”

Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki otrzymał dofinansowanie do projektu
„Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce”
Po raz pierwszy w Sokółce – warsztaty pieśni i tańca pięciu kultur:
-romskie 24 lipiec godz.15
-tatarskie 28 lipiec godz.14
-białoruskie 14 sierpień godz.14
-ludowe polskie 26 sierpień godz.11
-izraelskie 28 sierpień godz.12,30
ZAPRASZAMY do Liry !
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka oraz firmę Metal-Fach.