• 29 lutego 2016
    0
    Cele nowego projektu V4
    Punkt 1Punkt 2Punkt 3Punkt 4Punkt 5Punkt 6Punkt 7Punkt 8Punkt 9Punkt 1 Zmieni się postawa społeczności sokólskiej, zwłaszcza członków Rady Fundacji i samorządu wobec filantropii lokalnej. Punkt 2 Zostanie powołana rada fundacji składająca sie z min. 10 osób, do której [...]