• 20 października 2021
  0
  Stypendia przyznane

  Dnia 20-10-2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji SFL.Sponsorami stypendium „Prymus” są Urząd Miejski w Sokółce i Fundacja „SokólskiFundusz Lokalny”, stypendium „Sokół” finansuje Fundacja The PucilowskiFoundation, stypendia imienne ufundowała Pani Grażyna Sienkiewicz.Lista przyznanych stypendiów na rok szkolny 2021/2022 poniżej.Zarząd […]

 • 8 września 2021
  0
  Stypendia Sokół 2021/2022

  Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia: dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka, dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych wsystemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych wedługobowiązujących […]

 • 8 września 2021
  0
  Stypendia Prymus i imienne 2021/2022

  Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych iśrednich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2021/2022, w ramach następującychprogramów: Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz […]

 • 5 lipca 2021
  0
  Nabór na stypendia pomostowe 2021/2022!

  Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendiapomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów2021/2022. Wysokość stypendium to 7000 zł na rok. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołęśrednią w 2021 […]

 • 8 marca 2021
  0
  Program stypendialny „Klasa”

  „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnymabsolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanychliceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.Do tej pory z […]