Rada Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”:

 1. Halina Otoka – Przewodnicząca
 2. Krystyna Babynko – Zastępca Przewodniczącej
 3. Lucyna Dowgiert -Sekretarz
 4. Helena Czaplejewicz
 5. Marta Półtorzycka
 6. Wioleta Dambrine
 7. Adam Radkiewicz
 8. Eugeniusz Wiśniewski
 9. Maciej Szczęsnowicz
 10. Mateusz Grynczel

 

Komisja Grantowa „Działaj Lokalnie”

 1. Helena Czaplejewicz – Przewodnicząca
 2. Radosław Onoszko – Zastępca Przewodniczącej
 3. Halina Struczewska
 4. Agnieszka Karna
 5. Leszek Kiejko
 6. Aneta Maliszewska

 

Komisja Stypendialna

 1. Marta Półtorzycka – Przewodnicząca
 2. Ewa Puciłowska – Zastępca Przewodniczącej
 3. Elżbieta Margielewicz
 4. Dorota Biziuk
 5. Adam Radkiewicz
 6. Lucyna Dowgiert
 7. Barbara Chmielecka

 

Komisja Finansowa

 1. Krystyna Babynko – Przewodnicząca Komisji
 2. Halina Otoka – Członek
 3. Eugeniusz Marian Wiśniewski – Członek

 

Komisja Marketingowa

 1. Mateusz Grynczel – Przewodniczący
 2. Maciej Szczęsnowicz – Zastępca Przewodniczącego

oraz pozostali Członkowie Rady Fundacji