Korzenie Fundacji „Fundusz pomocy Społecznej” sięgają 1989 roku, kiedy to powstał Komitet Obywatelski”. Z komitetu została wyłoniona Komisja Charytatywna do której weszli ludzie wrażliwi na ludzką niedolą tacy jak: Józef Pawlukiewicz, Maria Talarczyk, Alina Szomko, Helena Filkiewicz, Teresa Kuźma i inni.

Przewodniczącą Komisji została Maria Talarczyk, którą wybrano na radną I kadencji rady Miejskiej. Jako następna przewodniczącego Rady Miejskiej, zaproponowała ona utworzenie Fundacji służącej pomocą bezradnym, zaskoczonym przemianami społecznymi-ludziom.

jubil27

W końcu 1998 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej”, jako jedna z 14 organizacji pozarządowych w kraju, została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do tworzenia Funduszu Lokalnego.

            Powstanie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” poprzedziły spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowego, biznesu i organizacji społecznych.

            Warunkiem utworzenia Funduszu Lokalnego i uzyskania dofinansowania z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, było zebranie na Kapitał Żelazny minimum 100 tys. złotych.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli różnych środowisk i Komisji Rady Miejskiej, Rada Miejska Sokółka w dniu 26 listopada 1999 r. powołała Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”, która została zarejestrowana 28.III.2000 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy pod Nr 26308.

            W okresie od stycznia 1999 r. do marca 2000 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej” zebrała na kapitał żelazny kwotę 45 tys. złotych, a Rada Miejska dofinansowała kapitał kwota 55 tys. złotych, natomiast Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce dofinansowała kapitał żelazny kwotą 100 tys. złotych.