I Wstęp

Plan promocji jest postrzegany jako ukierunkowanie działania, źródło pomysłów, inspiracji, które pomogą nadać rozgłos, zainteresować Ośrodkami Działaj Lokalnie zarówno  lokalnych potencjalnych inwestorów, darczyńców, a także  podmiotów „zewnętrznych”.

II Partnerzy strategiczni

 • Urząd Miejski Sokółka
 • Akademia Rozwoju Filantropii – Działaj Lokalnie
 • Urząd Gminy Szudziałowo,
 • Urząd Gminy Nowy Dwór,
 • Urząd Miejski Suchowola,
 • Urząd Miejski Dąbrowa Białostocka,
 • Starostwo Powiatowe w Sokółce.

III Obszary promocji

 1. Miasto Sokółka

 

 • Imprezy związane z programem „Działaj Lokalnie”: Festyn Rodzinny, Święto Organizacji Pozarządowych, Wigilia Ekumeniczna
 • Imprezy na terenie miasta organizowane przez nas
 • Imprezy miejskie, np. Dni Sokółki, organizowane przez Partnerów Fundacji SFL

 

 1. Sąsiednie gminy: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Szudziałowo, Suchowola
 • Imprezy związane z programem „Działaj Lokalnie”

IV Cele promocji

Celem promocji jest zbudowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku Ośrodka Działaj Lokalnie przy Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny w naszej lokalnej społeczności. Ponieważ działalność ta wiąże się z finansowaniem, współfinansowaniem przeróżnych akcji dobroczynnych, chcemy poprzez promowanie naszej instytucji, nakłonić dotychczasowych darczyńców do kontynuowania działań w tym zakresie lub nawet zwiększenia ofiarowywanych kwot, a także pozyskać nowych darczyńców.

V Działania, które należy podjąć planując wydarzenie:

 1. ciekawy pomysł na imprezę i jej nazwę;
 2. termin (sprawdzić, czy nie koliduje z datą innych dużych imprez, które tego dnia mogą odbywać się z najbliższej okolicy);
 3. szukanie sponsorów – do każdego z nich trzeba wystąpić z oficjalnym pismem i podać informację, jakie korzyści mogą mieć z dołączenia do grona sponsorów (np. miejsce na wywieszenie banerów, umieszczenie logo firmy na plakacie);
 4. informacja do mediów: prośba o Patronaty Honorowe i medialne – wystąpienie z oficjalnym pismem od organizatorów; konieczność kontaktu telefonicznego bądź osobistej rozmowy, podczas której trzeba wyjaśnić dlaczego ubiegamy się o patronaty i co ciekawego wydarzy się podczas naszej imprezy;
 5. szukanie wolontariuszy, którzy wspomogą nas w działaniach organizacyjnych;

– przed imprezą można zorganizować konferencję prasową dla mediów, na której podamy do publicznej wiadomości informację o planowanym wydarzeniu, organizatorach i współorganizatorach

6. Wydruk plakatów
– muszą być widoczne z daleka, czytelna czcionka, wydzielone miejsce na sponsorów

– plakaty powinny zostać wywieszone przynajmniej tydzień przed planowaną imprezą

– w dystrybucji plakatów mogą pomóc wolontariusze.

 1. Informację o imprezie koniecznie trzeba zamieścić na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów wydarzenia, a także na stronach internetowych lokalnych mediów.
 2. Warto też pomyśleć o promocji imprezy w radiu i telewizji – odpowiednio wcześniej wysłać informację o planowanym wydarzeniu i skontaktować się z szefem programu.
 3. W trakcie imprezy:

– zadbać o dokumentację fotograficzną i audiowizualną;

– prowadzący powinien co jakiś czas wymieniać sponsorów i organizatorów

– banery sponsorów muszą wisieć blisko sceny

– organizatorzy mogą być ubrani w identyczne koszulki z nazwą imprezy

– w sprawach organizacyjnych pomagają wolontariusze

 1. Relacja z imprezy:

– przygotowujemy relację z wydarzenia – tekst i zdjęcia, które wysyłamy do lokalnych mediów z prośbą o zamieszczenie (oczywiście w przypadku, kiedy media nie uczestniczyły w naszej imprezie);

– do relacji dodajemy listę sponsorów.

– relację obowiązkowo zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

VI Planowane formy promocji – szczegółowe:

 1. Promocja Plakatowa:
 • Plakaty w czytelnej formie

Plakaty rozmieścimy w widocznych miejscach na terenie miasta, tablicach ogłoszeniowych Sokółki oraz przyległych gmin.

 

Przed imprezą – plakaty zawierające:

 1. data , miejsce wydarzenia
 2. atrakcyjny opis : co będzie się odbywać w trakcie, zachęcający do przybycia jak największej ilości osób, atrakcje z podziałem na grupy wiekowe.
 3. Oragnizatorów – w tym w sposób „wpadający w oko” – logo DL, PAFW, ARFP i Fundacji „SFL”

 

W trakcie – na terenie imprezy – plakaty prezentujące sam Ośrodek DL zawierające:

 1. Nazwa własna, dane adresowe Ośrodka DL, OAFW, ARFP
 2. Możliwości wsparcia, tj

numer konta bankowego

informacja o 1 procencie- Nr KRS Fundacji SFL

informacja o umiejscowieniu puszek

 1. Jakie cele zrealizujemy z zebranych środków

 

 1. Promocja w prasie wydawanej w papierowej formie

            Przed imprezą: Zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie, „Nowiny Sokólskie”:

– dane z plakatu – w czytelnej, uwypuklonej formie, dostosowanej do formatu, rodzaju papieru gazety.

Po imprezie: artykuł, relacja, czy reportaż z odbytej imprezy, z pochwałą imienną darczyńców, wolontariuszy- „Nowiny Sokólskie”

 

 1. Promocja w internecie

Przed imprezą:

 • zamieszczanie zapowiedzi imprez, zbiórek i innych informacji na stronie internetowej fundacjasfl.pl, serwisach społecznościowych: strona Fundacji na facebooku, twitterze, instagramie
 • Ogłaszanie planowanych imprez kilkakrotnie na stronach: własnej, serwisach społecznościowych, lokalnych mediów – isokolka.eu, sokolka.tv
 • Na powyższych stronach zamieścimy dostosowane pod względem formatu plakaty zapowiadające imprezy

 

Po imprezie

 • Opisywanie w formie artykułów, w sposób przyciągający uwagę, realcji z odbytych imprez, z pochwałą imienną wolontariuszy i darczyńców danej imprezy, prezentowanie tego co się działo w formie galerii zdjęć, relacji filmowych – na stronie Fundacji, isokolka.eu, sokolka.tv
 • Podawanie tych samych informacji w serwisach społecznościowych – youtube, facebook
 • Przekazywanie informacji, artykułów, zdjęć, odlinkowań do filmów do serwisu isokolka.eu, www.poranny.pl wspolczesna.pl, instagram

Sokółka, maj 2017r.

 

 

Opracowała

Dorota Biziuk