Anna Przeździecka

Prezes Zarządu

Marta Magdalena Andrukiewicz

Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Maliszewska

Sekretarz Zarządu

Maria Talarczyk

Honorowy Prezes Zarządu