Maria Talarczyk

Prezes Zarządu

Barbara Chmielecka

Wiceprezes Zarządu

Alina Struczewska

Sekretarz Zarządu