0
Szkolenie Ośrodków Działaj Lokalnie

W dniach 17-18 marca 2016 r. – Akademia Rozwoju w Polsce i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zorganizowały spotkanie połączone ze szkoleniem dla OśrodkówDziałaj Lokalnie z całej Polski.

Szkolenie Ośrodków Działaj Lokalnie

W dniach 17-18 marca 2016 r. – Akademia Rozwoju w Polsce i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zorganizowały spotkanie połączone ze szkoleniem dla OśrodkówDziałaj Lokalnie z całej Polski.

Bardzo ciekawy wykład na temat kręgów filantropii, poparty warsztatami, usłyszeliśmy od Pani Eugene Harvey z The Funding Network. Zarządzanie przez misje i wartości przybliżył nam Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Niezatarte wrażenia wynieśliśmy ze spotkania z Panem Piotrem Pawłowskim ze Stowarzyszenia „Integracja”, redaktorem naczelnym magazynu dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół „Integracja”. W trakcie spotkania przyjęto do grona ODL dziewięciu nowych członków.

Uroczystego „pasowania” na Ośrodek Działaj Lokalnie dokonały Maria Talarczyk ODL Sokółka i Irena Gadaj ODL Biłgoraj oraz Justyna Matusiak – koordynator programu DL.Nowo przyjęci przedstawiciele ODL – rysunkiem, wierszem i pieśnią wykazali się znajomością idei i nazwiskami kreatorów programu Działaj Lokalnie.

W całej Polsce działa już 67 Ośrodków Działaj Lokalnie.

Pomyślności w działaniu i radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy ODL Sokółka.

Brak możliwości komentowania