0
Nowa Rada Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny – ukonstytuowana.

W dniu 30 czerwca 2016roku ukonstytuowała się nowa Rada Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny powołana przez Radę Miejską w dniu    13.05.2016 r. na cztery lata 2016-2019. W skład Rady weszło 5-ciu nowych członków.

Członkowie Rady wybrali spośród siebie:

  1. Przewodnicząca Rady – Halina Otokav- dotychczasowa przewodnicząca.
  2. Zastępca Przewodniczącego Rady – Krystyna Babynko -dotychczasowa zastępca.
  3. Sekretarz Rady – Lucyna Dowgiert – dotychczasowa sekretarz.

Członkowie Rady ustalili też skład Komisji:

 

Komisja Grantowa:

Helena Czaplejewicz – Przewodnicząca Komisji

Radosław Onoszko – Sekretarz

Alina Struczewska – członek Komisji

Leszek Kiejko – członek Komisji

Beata Matyskiel – członek Komisji

Aneta Maliszewska  – członek Komisji

Krzysztof Chojnacki – członek Komisji

 

Komisja Stypendialna

Marta Półtorzycka- Przewodnicząca Komisji

Agata Gryszkiewicz – Sekretarz

Elżbieta Margielewicz- członek Komisji

Barbara Chmielecka – członek Komisji

Wioleta Dambrine- członek Komisji

Lucyna Dowgiert- członek Komisji

Martyna Tochwin- członek Komisji

 

Komisja Finansowa:

-Krystyna Babynko- Przewodnicząca

-Halina Otoka- Sekretarz

-Eugeniusz Wiśniewski -członek Komisji

 

Komisja fundraisingowa:

Przystąpienie do  Komisji Fundraisingowej zgłosili chęć wszyscy członkowie Rady Fundacji SFL ( Krystyna Babynko,Eugeniusz Wiśniewski,Halina Otoka ,Lucyna Dowgiert,Półtorzycka Marta, Czaplejewicz Helena, Dambrine Wioleta,Szczęsnowicz Maciej),  którzy postanowili wybrać spośród siebie przewodniczącego Komisji -Mateusza Grynczela i  Sekretarza Komisji -Adama Radkiewicza.

 

Rada Fundacji SFL podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań wyników finansowych Fundacji za okres 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 z sumą bilansową 548 857, 30 zł oraz zyskiem w wysokości 4 066,83. Uchwalono również kierunki działań Fundacji na rok 2016.