0
Konkurs „Opowiedz …” 2016

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców IX edycji „Działaj Lokalnie” 2016 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2016.

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, bądź MOTYW, a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU.

Wszystkie informacje o Konkursie znajdują się: TUTAJ

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu od czerwca przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.pl w terminie do 15 września 2016 r. do godz. 16.00.  Natomiast grantobiorcy realizujący projekty od września – termin zgłoszenia obowiązuje do 30 września 2016 r. do godz. 16.00. Natomiast dostarczanie prac konkursowych do Fundacji ustala się na dzień 20 listopada 2016 r.

Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona
i przesłana do etapu ogólnopolskiego.  Pula nagród na szczeblu lokalnym na dwa lata wynosi 720 zł, w tym na rok 2016 -360 złotych.

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel.85 711 57 00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com

Brak możliwości komentowania