0
Szkolenie z pisania wniosków z programu Działaj Lokalnie XI 2019

W dniu 26 kwietnia 2019r. odbyło się szkolenie z pisania wniosków z programu Działaj

Lokalnie XI 2019.

W szkoleniu brało udział 16 osób. Wszyscy obecni na szkoleniu zadeklarowali

udział w programie. Wnioski można składać on-line poprzez generator wniosków do dnia 16

maja 2019 r. Ośrodek Działaj Lokalnie w Sokółce zebrał środki w kwocie 55 tys zł na rok

bieżący. Do rozdania w 4 Gminach powiatu Sokólskiego: Sokółka, Dąbrowa Białostocka,

Szudziałowo, Nowy Dwór. Posiedzenie Komisji Grantowej przywidujemy na dzień pod koniec maja

2019r.