0
Program stypendialny – zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła
Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu
organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży,
do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej
młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się
humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz
pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje
partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego
dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane
olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na
rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów,
których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią
COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Nominacje kandydatów do stypendium
przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

  • realizują programy stypendialne zgodnie z celami
    statutowymi,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów
    stypendialnych,
  • posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są
    zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

Nominacje do Programu Stypendialnego
organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r.
Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą
przyjmowane!
Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Prosimy Nominatorów o wsparcie w
złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do
komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.