0
Uwaga! NABÓR NA STYPENDIA POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów 2020/2021. Wysokość stypendium to 5000 zł na rok.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:

– dostały się na I rok studiów stacjonarnych kończących się tytułem magistra,

– pochodzą z niezamożnych rodzin ( dochód na 1 osobę nie może przekraczać 1820 zł brutto),

– są zameldowane na terenie gminy Sokółka ( wyjątkowo dopuszcza się możliwość nominacji osób z innych gmin powiatu sokólskiego),

 – otrzymają rekomendację Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

Pierwszeństwo w otrzymaniu rekomendacji mają dotychczasowi stypendyści Fundacji „SFL”.

   Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

 Dodatkowe informacje można  uzyskać w siedzibie Fundacji ul. Pl. Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka lub pod nr telefonu 85-711-57-00.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Brak możliwości komentowania