0
Projekt UTW „Otwieramy się na zmiany”

27 sierpnia w kinie Sokół w Sokółce odbyło się pierwsze spotkanie realizowanego przez UTW projektu 
„Otwieramy się na zmiany”. Dotację otrzymaliśmy z Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Z powodu pandemii koronawirusa zmuszeni byliśmy na zamianę pokazu w kapeluszach na Paradzie Seniorów w Warszawie na Sokółkę. Kapelusze były dekorowane a następnie oceniane przez Komisję Konkursową. 
Z dwudziestu – trzy kapelusze zostały wyróżnione nagrodami, a pozostałe nagrodami pocieszenia.
Spotkanie zakończyło się paradą pań w kapeluszach przy muzyce i pamiątkowymi fotkami.