0
Mimo pandemi sokólscy emeryci nie przerwali działalności