0
Maria Talarczyk została Honorowym Prezesem Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.