0
Uwaga ! Uczestnicy warsztatów z planowania strategicznego w dniach 13-14 maj 2021.

Prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia, następnie przesłanie skanu karty  najpóźniej do 10 maja 2021r. Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Fundacji SFL lub  przekazać go organizatorom najpóźniej w dniu szkolenia.”