0
Umowa na projekt „Świetlice marzeń 2” podpisana!

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” otrzymała dofinansowanie prawie 235 tys. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ,na projekt pt. „Świetlice marzeń 2”. Projekt został złożony w ramach naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Z realizacją ruszamy od marca 2022. Będzie się działo! Świetlice zyskają nowe wyposażenie i zabawki, podopieczni będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez udział m. in. w zajęciach przyrodniczych, matematycznych czy z języka angielskiego. Czas pracy zostanie wydłużony. Odbędą się ciekawe wyjazdy i wiele innych…

Dziękujemy Marszałkowi Arturowi Kosickiemu, Pani Wiesławie Burnos, Panu Stanisławowi Derehajło i całemu Zarządowi Województwo Podlaskiego za udzielone wsparcie oraz Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej za wspieranie działalności świetlic.