• 11 października 2021
  0
  Fundusze Europejskie odmieniły oblicza sokólskich świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”.

  Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.10 2020r. do 1.10.2021 realizowała projekt „Świetlice marzeń” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020r. Otrzymane środki pozwoliły na zatrudnienie dodatkowego wychowawcy, odnowienie pomieszczeń, wymianę […]

 • 8 września 2021
  0
  Stypendia Sokół 2021/2022

  Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia: dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka, dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych wsystemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych wedługobowiązujących […]

 • 8 września 2021
  0
  Stypendia Prymus i imienne 2021/2022

  Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych iśrednich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2021/2022, w ramach następującychprogramów: Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz […]

 • 6 sierpnia 2021
  0
  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku – lato

  Przełom lipca i sierpnia 2021r. w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce minął pod znakiem ograniczania skutków pandemii koronawirusa. W związku ze zmniejszeniem w okresie letnim ograniczeń związanych z pandemią nasza organizacja postanowiła wykorzystać ten czas na działania w […]

 • 30 lipca 2021
  0
  Umowa na projekt „Świetlice marzeń 2” podpisana!

  Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” otrzymała dofinansowanie prawie 235 tys. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ,na projekt pt. „Świetlice marzeń 2”. Projekt został złożony w ramach naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Z […]

 • 29 lipca 2021
  0
  The Pucilowski Foundation wspiera świetlice „Stokrotka” i „Koniczynka”.

  Nowe wyposażenie pojawiło się w dwóch świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”. Każda z nich zyskała tablicę interaktywną oraz tablet. Zakupione urządzenia będą służyły podopiecznym do rekreacji oraz edukacji. Dzięki możliwościom, które daje tablica takim jak pisanie […]

 • 12 lipca 2021
  0
  Projekt „Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce”

  Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki otrzymał dofinansowanie do projektu„Pieśni i tańce w wielokulturowej Sokółce”Po raz pierwszy w Sokółce – warsztaty pieśni i tańca pięciu kultur:-romskie 24 lipiec godz.15-tatarskie 28 lipiec godz.14-białoruskie 14 sierpień godz.14-ludowe polskie 26 sierpień godz.11-izraelskie 28 […]

 • 12 lipca 2021
  0
  Projekt „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii”

  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce otrzymał dofinansowanie do projektu „Na zdrowie. Wychodzimy z pandemii”.Zapisy na działania projektowe:w poniedziałek godz.10-11-wicie wianków i sesja fotograficzna-spotkanie integracyjne na działkach-wycieczka śladem trzech kultur-wycieczka do Epi-Centrum naukiZAPRASZAMY!Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji […]

 • 7 lipca 2021
  0
  Warsztaty z kaligrafii

  Grupa nieformalna „Trójka Kobiet Aktywnych” pod patronatem Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki zaprasza na warsztaty z kaligrafii.Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z programu Działaj Lokalnie 2021,  współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.Uczyć się […]

 • 5 lipca 2021
  0
  Nabór na stypendia pomostowe 2021/2022!

  Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendiapomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów2021/2022. Wysokość stypendium to 7000 zł na rok. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołęśrednią w 2021 […]

12345...