Rada Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”:

1 Przewodnicząca Rady Fundacji: Elżbieta Raube-Gawrysiuk
2 Zastępca: Maciej Szczęsnowicz
3 Sekretarz: Julita Horosz
4 Członek: Marta Półtorzycka
5 Członek: Eugeniusz Wiśniewski
6 Członek: Krystyna Haponik
7 Członek: Ewa Puciłowska
8 Członek: Czesław Sańko

Komisja Grantowa „Działaj Lokalnie”

 1. Helena Czaplejewicz – Przewodnicząca
 2. Radosław Onoszko – Zastępca Przewodniczącej
 3. Halina Struczewska
 4. Agnieszka Karna
 5. Leszek Kiejko
 6. Aneta Maliszewska

 

Komisja Stypendialna

 1. Marta Półtorzycka – Przewodnicząca
 2. Ewa Puciłowska – Zastępca Przewodniczącej
 3. Elżbieta Margielewicz
 4. Dorota Biziuk
 5. Adam Radkiewicz
 6. Lucyna Dowgiert
 7. Barbara Chmielecka

 

Komisja Finansowa

 1. Krystyna Babynko – Przewodnicząca Komisji
 2. Halina Otoka – Członek
 3. Eugeniusz Marian Wiśniewski – Członek

 

Komisja Marketingowa

 1. Mateusz Grynczel – Przewodniczący
 2. Maciej Szczęsnowicz – Zastępca Przewodniczącego

oraz pozostali Członkowie Rady Fundacji