Fundacja SFL

Plac Kościuszki 9/1

16-100 Sokółka

tel./fax 085 711 57 00

e-poczta: fundacjasfl@gmail.com

Telefony kontaktowe członków zarządu:

Prezes Zarządu  – Anna Przeździecka tel. 507  540 201

Wiceprezes Zarządu  – Marta Andrukiewicz tel. 505 744 563

Sekretarz Zarządu/ Księgowość -Elżbieta Maliszewska tel. 508 813 674