Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na wolne stanowiska, w ramach projektu „Świetlice
marzeń 2” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Stanowisko:

 1. Wychowawca w świetlicy środowiskowej
  WYMAGANIA:
 • wykształcenie średnie z 3 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub wykształcenie wyższe pedagogiczne (
  w tym licencjat) z 2 letnim doświadczeniem
 • zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym
  OFERUJEMY:
 • ilość miejsc pracy – 2
 • umowę o pracę na czas określony od 01-03-2022r. do 30-06-2023r.
 • wymiar 3/4 etatu
 • praca w systemie jednozmianowym
 • wynagrodzenie brutto 2257,50zł
 • miejsce pracy Sokółka
 1. Osoba prowadząca zajęcia z nauk przyrodniczych:
 • 60 godzin zajęć do przeprowadzenia / 100 zł brutto godzina
  -posiadająca wykształcenie z zakresu biologii lub chemii, posiadająca uprawnienia do pracy z dziećmi
 1. Osoba prowadząca zajęcia z matematyki:
  -60 godzin zajęć do przeprowadzenia / 100zł brutto godzina
  -wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi, preferowany czynny
  zawodowo nauczyciel matematyki
 2.  Osoba prowadząca zajęcia z j. angielskiego:
  -40 godzin zajęć do przeprowadzenia/ 100zł brutto godzina
  -wykształcenie wyższe, uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego z dziećmi, preferowany czynny
  zawodowo nauczyciel języka angielskiego
 3. Psycholog:
  -24 godzin pomocy psychologicznej dla dzieci ze świetlic – indywidualnej lub grupowej, zależnie od potrzeb/
  100zł brutto godzina
  -wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
  -spełnione wymagania zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
  zawodowym psychologów

Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem prosimy wysłać na adres: fudacjasf@gmail.com lub dostarczyć osobiście
do siedziby Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14, do dnia 21-02-2022r.
Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko …. (tu proszę wpisać
wybrane stanowisko).
Dane kontaktowe:
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
ul. Plac Kościuszki 9/1 , 16-100 Sokółka
e-mail: fundacjasfl@gmail.com
tel: 85-711-57-00 / 784-871-274