Od 1 lutego do końca czerwca Fundacja realizuje projekt finansowany przez V4 Community Foundation Maturity Program, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Tytuł projektu:

"Partnerzy, wolontariusze Fundacji SFL aktywnie zaangażowani w filantropię lokalną"